ZKUŠEBNÍ TESTY PRO OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ ZAMĚSTNANCŮ

 

 z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

z oblasti požární ochrany

 

ZKUŠEBNÍ TEST PRO OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ