Libor JUNEK

Sawo1@email.cz

GSM 728 887 990

IČO 45885192

Pavla KUBCOVÁ

Sawo4@seznam.cz

GSM 603 261 754

IČO 07742371

                 OBLAST ČINNOSTI A ODBORNÁ ZPŮSOBILOST

SMLOUVY, FINANCE

ŘÍZENÍ OUTSOURCINGU 

POŽÁRNÍ OCHRANA (PO)

SPRÁVA DAT

PREVENCE RIZIK (BOZP)

PREVENTIVNÍ KONTROLY PO

nové zakázky, kalkulace ceny, návrhy smluv

********
stávající klienti:
smlouvy, finance, faktury
systémy BP a PO - dokumentace, předpisy
specifické výstupy z evidencí, harmonogramy
e-learning
písemné a tel. konzultace 
komentáře k legislativě (sbírka zákonů, ČSN-EN)
odborná stanoviska, písemné zastupování a podání,
přípravy pro odvolání apod.
dokumentace úrazů, řízení procesu odškodnění, 
distribuce dokumentů (OIP/ZP/SSZ/PČR)
 
klasifikace změn a požárně bezpečnostní řešení staveb,
projektové studie PBS
 
osobní konzultace, kontroly, školení 
 
asistence při kontrolách státního dozoru
(OIP, SPD-HZS, KHS) 
fyzické zastupování a podání 
(OIP, HZS, KHS, ObÚ/OÚ)
 
zajištění odborných úkonů
(školení, revize VTZ, PHP a hydrantů)
 
interní audity, předaudity
ISO 9000/14001/EMS/QMS/OHSAS
 
kategorizace prací, pracovní hygiena
ohlašování, evidence a šetření pracovních úrazů na místě
 
správa dat 
(evidence termínů a lhůty opakovaných úkonů - školení, lékařské prohlídky, revize vyhrazených TZ, kontroly, prohlídky, servis a údržba)
asistence při kontrolách státního dozoru 
 
(OIP, SPD, KHS)
 
zajištění odborných úkonů 
 
(školení, revize VTZ, PHP a hydrantů)

 

Kontaktujte nás